Descobreix
els Petarrons

100% artesanals, amb mantega i productes de proximitat.

 

 

Tasta'ls

 

Troba'ns

Menu
 
 

Productes

Els productes de Ca la Marxanta són fets amb avellanes i ametlles de Catalunya i amb mantega 100% artesana, tots ells productes de gran qualitat i que aporten un sabor únic.

 
 

 

Carquinyolis d'Horta

Ametlla

 

Carquinyolis d'Horta

Avellana

 

Porretes del Padrí

Ametlla

 

Porretes del Padrí

Avellana

 

Petarrons

Clàssics

 

Petarrons

Llimona

 

Petarrons

Canyella i llimona

 

Petarrons

Coco

 

Petarrons

Gingebre i llimona

 
 
 

Nosaltres

La filosofia de la nostra empresa rau en una premissa: No volem vendre't un producte, volem que t'agradi.

 

Més informació

 
 
 
 
 
 
 

On els pots
comprar?

Pots trobar els nostres Carquinyolis, Porretes i Petarrons en diferents establiments de Barcelona i Catalunya.

 

Troba'ns

 
 
 
 

Contacta
amb nosaltres

Per qualsevol dubte o informació que necessitis, contacta amb nosaltres. Estarem encantats d'atendre't!

 

Escriu-nos

 

 

Carrer Plutó, 24
08035 Barcelona
info@carquinyolisdhorta.com

 

  +34 622 339 179

FacebookInstagram

Carquinyolis d'Horta © 2022     | |

Carquinyolis d'Horta © 2022 
 

Política de privacitat

 

Raó Social del Responsable:
CARQUINYOLIS D'HORTA
CIF:
43444542A
Direcció:
Carrer Plutó, 24 08035 Barcelona
Finalitat :
-------.

 

INFORMACIÓ GENERAL DE PRIVACITAT

ABAST

La present política de privacitat de CARQUINYOLIS D'HORTA regula la obtenció, utilització i altres formes de procesament de dades personals facilites pels Usuaris a la present Web o qualsevol dels entorns d'Internet de CARQUINYOLIS D'HORTA.

Mitjançant la implantació dels formularis inclosos en els diferents websites , relatius a servei prestats per CARQUINYOLIS D'HORTA, els Usuaris acceptes la inclusió i tractament de les dades que proporciones en un tractament de dades de caràcter personal del quaL és titular CARQUINYOLIS D'HORTA, podent exercir els drets pertinents segons el exposat a les següents clàusules.
Tots els textos legals es troben a disposició dels Usuaris i/o interessats a la pàgina web www.carquinyolisdhorta.com.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CARQUINYOLIS D'HORTA és la persona jurídica responsable de la recollida i procesament de les seves dades personals en relació amb els serveis que presta.

CARQUINYOLIS D'HORTA es compromet a respectar i salvaguardar la seva privacitat i la seguretat de les seves dades. Les dades identificatives del Responsable del Tractament son:

Raó Social del Responsable:
CARQUINYOLIS D'HORTA
CIF:
43444542A
Direcció:
Carrer Plutó, 24 08035 Barcelona
Contacti amb amb nosaltres:
info@carquinyolisdhorta.com

 

Amb quina finalitat/s recopilem les seves dades?

D'acord amb el previst a la normativa vigent, CARQUINYOLIS D'HORTA només recull dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Llei.

En la present web, només es tracten dades de contacte, facilitades pels Usuaris. Les dades que es puguin recollir de l'Usuari seran tractades amb les finalitat de:

- Gestió de les dades de contacte.
- Enviament d'informació que pugui ser del seu interès.
- Gestió de clients.
- Gestió de possibles clients.

S'informa de que es realitzaran avaluacions automatitzades, no s'elaboraran perfils d'usuaris.

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats.

 

¿Durant quant de temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals seran conservades mentre l'Usuari no manifesti el contrari i pels terminis de conservació legalment establerts, a no ser que per motius lògics i evidents hagin perdut la utilitat o la finalitat legítima per a la que van ser captats.

 

A quins destinataris es comunicarà les seves dades?

Les dades personals que s'introdueixin a la pàgina web no seran cedidades a tercers, amb excepció dels casos establerts per la legislació vigent.

CARQUINYOLIS D'HORTA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels Usuaris d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

CARQUINYOLIS D'HORTA no ven, lloga o cedeix els e-mails dels Usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.
La Web pot tenir habilitats enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com son xarxes socials o sistemes de comunicació on-line. CARQUINYOLIS D'HORTA no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats, o xarxes socials titularitat de tercers al no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre les mateixes, éssent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privacitat que puguin constar en els llocs web o similars dels tercers.

 

Quins son els drets dels Usuaris que ens faciliten les seves dades?

Els Usuaris podran exercir, respecte de les dades recollides en la forma descrita en punt primer, els drets reconeguts al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i en particular els drets de portabilitat, accés, rectificació, supressió i limitació al tractament.

Els drets esmentats en el paràgraf anteriorm podran exercir-se per a cada Usuari mitjançan sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o passaport, a la següent direcció:

CARQUINYOLIS D'HORTA
Carrer Plutó, 24 08035 Barcelona

Així mateix, se informa als Usuaris que poden retirar el consentiment pel tractament de les seves dades en qualsevol moment, així com que poden presentar reclamació enfront l'Autoritat de Contrl (Agència Espanyola de Protecció de Dades) de considerar-ho oportú.

 

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES IRREGULARITATS

En el cas d'existir alguna conducta o situació que pogués ser susceptible de generar una incidència o irregularitat de qualsevol classe, es demana contactar amb:

CARQUINYOLIS D'HORTA
Carrer Plutó, 24 08035 Barcelona

 

COMPROMÍS DEL USUARI PER TAL DE QUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN TRACTAMENT

La introducció de les seves dades en algun dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús, avís legal de les mateixes i que es compromet al seu total compliment durant la navegació i participació en la Web www.carquinyolisdhorta.com.

En tot cas, l'Usuari és el responsable de la autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat per a la que siguin aportades, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant per lucre cessant com per dany emergent, que es puguin generar per aquestes inexactituds o falsedats. En tot cas, si les dades aportades en els corresponents formularis fossin titularitat d'un tercer, l'Usuari es fa únic responsable de la correcta captació del consentiment i informació al tercer sobre els aspectes reflexats en el present Avís Legal y Política de Privacitat.

 

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés al Web com l'ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, als quals seran totalment responsables d'aquest accés i del correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, amb tot, segons les possibilitats i finalitats per les quals estan concebudes. CARQUINYOLIS D'HORTA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per danys emergents o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels Usuaris o tercers

 

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web on es poden descarregar diferents aplicacions i/o informacions és CARQUINYOLIS D'HORTA amb domicili a Carrer Plutó, 24 08035 Barcelona, i amb la gestió del domini d'Internet www.carquinyolisdhorta.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail info@carquinyolisdhorta.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de productes i/o serveis és responsabilitat de la empresa esmentada anteriorment, propietària d'aquest domini.

 

INFORMACIÓ SOBRE L'ÚS D'ALTRES WEBS I XARXES SOCIALS

CARQUINYOLIS D'HORTA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de la pàgina Web de la qual sigui titular o ostenti un dret d'anàloga naturalesa. Qualsevol altre pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, for de la present Web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.

CARQUINYOLIS D'HORTA, col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web i sempre recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privacitat i que només accedeixin als mateixos una vegada hagin comprès i acceptat en la seva totalitat aquest text legal.

CARQUINYOLIS D'HORTA es compromet a controlar els continguts que s'exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que facin un ús incorrecte en elles.

CARQUINYOLIS D'HORTA recomana, seguint les instruccions de l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de la Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), per la utilització de xarxes socials o navegació en entorns web, la execució de les següents accions (en el cas que es disposi de l'ús):

Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o "nicks" personals amb els que operar a través d'Internet, permetent-los disposar d'una autèntica "identitat digital" que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.
Es recomana als usuaris tenir especial compte a la hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i intimitat de persones del seu entorn.
Es recomana revisar i llegir, tant en el moment previ al registre de usuari com posteriorment les condicions generals d'ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició en els entorns web.
Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil del usuari a la xarxa social, de tal forma que aquest no sigui completament públic sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil aquelles persones que hagin estat catalogades com "amics" o "contactes directes" prèviament per l'Usuari.
Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que es manté alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rebi i investigant sempre que fos possible i necessari qui és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la xarxa social.
Es recomana no publicar en el perfil d'usuari informació de contacte físic que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treballa o estudia diàriament o els llocs d'oci que acostuma a freqüentar.
Als usuaris de eines de microblogging es recomana tenir especial cura respecte la publicació d'informació relativa als llocs on es troba en tot moment.
Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als que es compti amb els drets de propietat intel·lectual suficients. Es cas contrari, l'Usuari estarà cometent un il·lícit civil protegit per part dels tribunals nacionals.
Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms de usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials de les que sigui membre.
Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb utilització de majúscules i minúscules.
Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s'ha de subministrar les dades a desconeguts.
S'ha de llegir tota la informació concernent a la pàgina Web. En ella s'explica qui son els titulars de la mateixa i la finalitat per la qual es sol·liciten les dades.
Si l'Usuari és menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que es sol·licitin dades per part d'una xarxa social ha de preguntar-se als pares o tutors per veure si ells aproven la suscripció o no.
No han de comunicar-se a tercers els noms d'usuari i contrassenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no han de ser comunicades a tercers i7o desconeguts.
Sempre que es tingui algún dubre respecte a alguna situació que es derivi de l'ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, ha de preguntar-se als pares o tutors.
S'ha de mantenir l'ordinador en una zona comú de la casa.
S'han d'establir regles sobre l'ús d'Internet a casa.
Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d'aquest tipus de plataformes, tant positives com negatives.
Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com correu de contacte secundari.
Assegurar-se de que els controls de verificació de la edat estiguin implementats.
Assegurar la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Concienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
Explicar als menors que mai ha de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on-line i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
Assegurar-se de que els menors coneixen els riscos i implicacions d'allitjar continguts com videos i fotografies, així com el ús de càmeres web a través de les xarxes socials.
Control el perfil d'usuari del menor.
Assegurar de que el menor només accedeixi a les pàgines recomanades per a la seva edat.
Assegurar-se de que els menors no utilitzin el seu nom complert.

Nota legal

 

CARQUINYOLIS D'HORTA, proveïda de CIF 43444542A, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. CARQUINYOLIS D'HORTA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Rao social o nom de l'empresa:
CARQUINYOLIS D'HORTA
CIF:
43444542A
Direcció:
Carrer Plutó, 24
Població:
Barcelona
Codi Postal:
08035

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la Web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat en la versió publicada per CARQUINYOLIS D'HORTA., al mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

CARQUINYOLIS D'HORTA no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i CARQUINYOLIS D'HORTA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de CARQUINYOLIS D'HORTA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la Web de CARQUINYOLIS D'HORTA com en accedir a la informació d'altres webs des de la Web de CARQUINYOLIS D'HORTA.

 

VINCLES O ENLLAÇOS DES D'ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle www.carquinyolisdhorta.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, CARQUINYOLIS D'HORTA, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat d'alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.


POLITICA DE PRIVACITAT

CARQUINYOLIS D'HORTA, proveïda de CIF XXXXXXXXX, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present Web. CARQUINYOLIS D'HORTA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d'11 de juliol.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web, seran incorporats i tractats en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del que és responsable CARQUINYOLIS D'HORTA, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit a Carrer Plutó, 24 08035 Barcelona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, dirigeixi's link "Política de Privacitat" d'aquesta mateixa web.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta Web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si desitja saber més sobre l'ús de les cookies per part de CARQUINYOLIS D'HORTA.

 

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

CARQUINYOLIS D'HORTA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes a fi de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin contenir incorreccions, desactualizaciones o errors.

CARQUINYOLIS D'HORTA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si malgrat s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen dues finalitats, una d' informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.


INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

CARQUINYOLIS D'HORTA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, CARQUINYOLIS D'HORTA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d'informació com a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a CARQUINYOLIS D'HORTA.

CARQUINYOLIS D'HORTA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que CARQUINYOLIS D'HORTA realitzi els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per CARQUINYOLIS D'HORTA així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.


Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de CARQUINYOLIS D'HORTA

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CARQUINYOLIS D'HORTA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de CARQUINYOLIS D'HORTA

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per CARQUINYOLIS D'HORTA així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

CARQUINYOLIS D'HORTA és lliure de limitar l'accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

CARQUINYOLIS D'HORTA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a la pàgina Web de CARQUINYOLIS D'HORTA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a CARQUINYOLIS D'HORTA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a CARQUINYOLIS D'HORTA traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratoria per part de CARQUINYOLIS D'HORTA

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, CARQUINYOLIS D'HORTA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç dut a terme per CARQUINYOLIS D'HORTA para el seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de CARQUINYOLIS D'HORTA sense el consentiment previ, exprés i per escrit del CLIENT. Qualsevol trasgresión del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CARQUINYOLIS D'HORTA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

CARQUINYOLIS D'HORTA no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CARQUINYOLIS D'HORTA

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l'esforç dut a terme per CARQUINYOLIS D'HORTA para el seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de CARQUINYOLIS D'HORTA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CARQUINYOLIS D'HORTA. Qualsevol trasgresió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual del CLIENT sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

CARQUINYOLIS D'HORTA no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CARQUINYOLIS D'HORTA.

Política de cookies

 

Definició i funció de les cookies

De conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem que aquest lloc web emmagatzema informació de les adrecis IP dels ordinadors, i utilitza Cookies amb l'objectiu de prestar un millor servei i oferir-li una millor experiència en la seva navegació.

Les Cookies són petits arxius de text que contenen informació, i que es generen en l'ordinador o terminal de l'Usuari quan navega pel lloc web. Amb la navegació per aquesta web vostè presta el seu consentiment per rebre aquestes Cookies. Per mitjà d'elles CARQUINYOLIS D'HORTA només obté i conserva la informació sota les condicions descrites en la present Política de cookies:

Quins tipus de cookies utilitzem?

Segons el termini de temps que romanen actives:

Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre accedeix a la nostra web i romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina. Com per exemple les cookies d'identificació.

Cookies persistents: Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període determinat de temps.

Segons la seva finalitat i CARQUINYOLIS D'HORTA que les gestiona:

Cookies pròpies: Són aquelles que enviem al seu ordinador o terminal des de la nostra pàgina web.

Cookies de tercers: Són aquelles que s'envien al seu ordinador o terminal des d'un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una entitat col·laboradora. Com per exemple, les usades per Google qui instal·la cookies que ens ajuden a analitzar el funcionament del nostre lloc web, i millorar l'efectivitat de les nostres campanyes de màrqueting.

Cookies tècniques: són aquelles necessàries per a la navegació i el bon funcionament de la nostra web. Per exemple, permeten realitzar el procés de compra, controlar els aspectes de seguretat de la web, compartir continguts a través de xarxes socials...

Cookies d'anàlisis: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra web. Per a això analitzem la navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'oferta de productes o serveis que oferim. Exemple d'això són:

- El nombre de visitants únics de cada pàgina / secció, que s'utilitza per fer un recompte de les vegades en què el lloc és visitat per un usuari, així com la primera i última vegada d'aquesta visita. Això ajuda a conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el contingut, amb el resultat que els usuaris obtinguin una experiència i servei més satisfactoris.

- La data i hora d'accés a la nostra web, amb la finalitat de permetre esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

-La font de tràfic, que registra l'origen de l'usuari, és a dir, l'adreça d'Internet des de la qual parteix el link que dirigeix a la nostra web, amb la finalitat de potenciar els diferents enllaços i bàners que apunten al nostre servidor i que ofereixen millors resultats.

Cookies publicitàries i de publicitat comportamental: Les cookies publicitàries són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que es poguessin incloure a la nostra pàgina web sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

Les Cookies de publicitat comportamental actuen en funció del comportament (preferències i eleccions personals) dels usuaris obtinguts a través de l'observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar-li anuncis personalitzats en altres llocs web.

Com puc configurar o deshabilitar les cookies?

Pot configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i negar-se a acceptar-les activant la configuració en el navegador que permet rebutjar-les. No obstant això, li advertim que la desactivació de les Cookies pot provocar la limitació, o fins i tot impossibilitat d'accés a algunes de les funcionalitats de la nostra web, així com alguns dels serveis poden deixar de funcionar correctament.
També li proposem consultar els següents llocs web: Aboutcookies, youronlinechoices, Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance on trobarà explicacions detallades sobre com eliminar les cookies del seu ordinador i més informació general sobre les mateixes.

Cookies de tercers / empreses col·laboradores

Google:

Google ofereix un gran nombre de productes per ajudar-nos a administrar els nostres anuncis i llocs web; entre els quals s'inclouen Google Analytics. En visitar el nostre lloc web poden enviar-se algunes cookies al seu navegador.

Aquestes cookies poden habilitar-se des d'una sèrie de dominis diferents, inclosos www.google.com, i www.doubleclick.net per permetre'ns usar serveis conjunts al servei de Google, com un servei de mesurament i elaboració d'informes d'anuncis. Consulti més informació sobre els tipus de cookies que utilitza Google.

Google Analytics és l'eina d'analítica que ajuda al nostre lloc web www.carquinyolisdhorta.com, a entendre la manera en què els usuaris interactuen amb les seves propietats. Pot utilitzar un conjunt de cookies per recopilar informació i informar de les estadístiques d'ús dels llocs web sense identificar personalment als visitants de Google. Consulti més informació sobre les cookies de Google Analytics.